נכון לעת זו, כל מועדי הבחינה להרשמה ותשלום לאבחון באדם מילא לתפקיד קצינ/ת בטיחות בתעבורה מלאים.
מומלץ לבצע את תהליך הרישום בעוד מספר ימים.

אין צורך לפנות באופן ישיר לסניפי אדם מילא, מועדי בחינה נוספים יעודכנו באתר.