נכון לעת זו, כל מועדי הבחינה להרשמה ותשלום לאבחון באדם מילא לתפקיד מורה נהיגה מלאים.
מומלץ לבצע את תהליך הרישום בעוד מספר ימים.

אין צורך לפנות באופן ישיר לסניפי אדם מילא, מועדי בחינה נוספים יעודכנו באתר.