בשלב זה לא מתבצעים מיונים לקראת קורס הוראות נהיגה / קציני בטיחות בתעבורה / בוחנים.